Image
Allard van den Brink

psycholoog
relatietherapeut

Bureau Parcival
Winterkoning 13
7423 DL Deventer

06 - 81 86 93 37

Image

verzuimbegeleiding

Heeft u een verzuimende medewerker of dreigt een medewerker te gaan verzuimen, om psychische redenen, dan vraagt dat begeleiding door een ter zake kundige professional. Bureau Parcival biedt deze begeleiding.

Psychisch verzuim kan diverse oorzaken hebben, zoals:

  • psychosociale privéproblemen
  • matige sociale vaardigheden
  • perfectionisme / een matig zelfvertrouwen
  • moeite met assertiviteit
  • moeilijk kunnen omgaan met conflicten
  • moeite met timemanagement of grenzen stellen
  • botsingen met onderdelen van de persoonlijkheid
  • niet (meer) passen bij het takenpakket van de functie
  • moeilijk kunnen aanpassen aan veranderingen in de organisatie, functie of collegiale samenstelling
  • moeite met scheiden van werk en privé

Doel van de begeleiding is duurzame terugkeer naar eigen werk. Visie is dat herstel zoveel mogelijk moet plaatsvinden op de werkvloer; omdat hier geoefend kan worden met uitdagingen die tot ziekte hebben geleid en de hersteldrempel zo laag mogelijk blijft. Dit betekent dat zo snel mogelijk, maar in begeleide vorm, de werkvloer weer opgezocht wordt.

Ieder traject start met een intake. De intake bestaat uit vragenlijsten (over klachten en persoonlijkheid), een intakegesprek en zo nodig (telefonisch) overleg met de bedrijfsarts of leidinggevende. De intake wordt beschreven in een intakeverslag. Om redenen van privacy krijgt de opdrachtgever een beknopte versie waarin geen persoonlijke informatie wordt weergegeven; de bedrijfsarts wordt hierover wel op de hoogte gesteld. Verder staan in het verslag beschreven de doelen waaraan gewerkt wordt, de termijn waarop volledige terugkeer naar werk verwacht wordt en de hiervoor benodigde begeleidingsuren. Het verslag wordt vergezeld van een offerte voor het begeleidingstraject. Als uw werknemer dit wenst kan aan de intake een kennismakingsgesprek vooraf gaan.

Tijdens het begeleidingstraject werken we aan de gestelde doelen, zowel in de begeleidingsgesprekken als op de werkvloer met een daarop toegespitst takenpakket. Hierover overleg ik regelmatig met de leidinggevende; zowel over benodigde aanpassingen op de werkvloer als over opdrachten aan de werknemer om het nu “anders” te gaan doen. Zo nodig zoek ik contact met de bedrijfsarts. Regelmatig overleg ik met de werknemer en leidinggevende of we nog op het goede spoor zitten. Hiervan kan schriftelijk verslag worden gedaan.

Ook als de werknemer is teruggekeerd kan een laagfrequente begeleiding zinvol zijn als nazorg, voor de verbetering van zelfvertrouwen of om verder te groeien in een nieuwe rol. Hierover kunnen desgewenst afspraken op maat worden gemaakt. Het traject wordt afgesloten met een eindverslag.

Wilt u de situatie van een medewerker vrijblijvend bespreken, of heeft u andere vragen. Neem dan contact op:

per e-mail: ,
per telefoon:     06 – 81 86 93 37.

Ik sta u graag te woord.

Image
Image
Allard van den Brink

psycholoog
relatietherapeut

Bureau Parcival
Winterkoning 13
7423 DL Deventer

06 - 81 86 93 37