Image
Allard van den Brink

psycholoog
relatietherapeut

Bureau Parcival
Winterkoning 13
7423 DL Deventer

06 - 81 86 93 37

Image

loopbaancoaching

Heeft u een medewerker waarbij de huidige functie niet (meer) goed past en waarbij bezinning op de afgelopen loopbaan en te nemen toekomststappen nodig is, en wilt u daarbij een onafhankelijke deskundige inschakelen? U kunt hiervoor terecht bij Bureau Parcival.

Het niet (meer) goed passen van de functie kan o.a. veroorzaakt worden door:

 • een veranderde lichamelijke of psychische gezondheid
 • burn-out
 • veranderde wensen rond de verdeling werk en privé
 • gezinsverandering of gezinsuitbreiding
 • veranderde normen en waarden
 • een veranderde fase in de levensloop
 • reorganisaties en functieveranderingen
 • een veranderde cultuur op de werkvloer
 • aanpassingen binnen de functie aan de huidige eisen
 • het verdwijnen van de oude functie

Loopbaancoaching bij Bureau Parcival is niet passend in de volgende gevallen:

 • bij arbeidsconflicten
 • bij een voor de medewerker ongewenste verplichte functiewijziging na een reorganisatie
 • bij alleen door de werkgever gewenste outplacement
  outplacement kan eventueel wel de wederzijds gewenste uitkomst zijn na loopbaancoaching.

Doelen van loopbaancoaching zijn het accepteren van de huidige lichamelijke en psychische uitgangspositie en de huidige functie-eisen en bedrijfscultuur, het bewust worden van de vragen “wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik” en de daarbij gehanteerde normen en waarden, en het mobiliseren van het bewustzijn en de wil de ontoereikende kennis of vaardigheden aan te vullen of te zoeken naar mogelijkheden in functies die beter passen bij de kwaliteiten en toekomstwensen van de medewerker. De focus is daarbij gericht op het behouden van de medewerker voor de werkgever, tenzij er wederzijdse overeenstemming is om dat niet te doen.

Ieder loopbaancoachingstraject start met een intake. De intake bestaat uit een intakegesprek en zo nodig overleg met de leidinggevende. De intake wordt beschreven in een intakeverslag. Om redenen van privacy geef ik aan de opdrachtgever niet meer persoonlijke informatie dan die welke bekend is. Verder staat in het verslag beschreven de doelen waaraan gewerkt wordt, de termijn waarop verwacht wordt deze doelen te bereiken en de hiervoor benodigde begeleidingsuren. Het verslag wordt vergezeld van een offerte voor het loopbaancoachingstraject. Als uw werknemer dit wenst kan aan de intake een kennismakingsgesprek vooraf gaan.

Tijdens het loopbaancoachingstraject werk ik aan de gestelde doelen. Bureau Parcival heeft hiervoor de nodige vragenlijsten, spellen en opdrachten in huis. Daarnaast krijgt de werknemer opdrachten om bij de doelen passende informatie op te vragen, interviews af te nemen, of anderszins op onderzoek uit te gaan, zowel bij de werkgever als eventueel bij anderen. Dit vraagt voor de werknemer meer tijdsinvestering dan enkel de gesprekken bij Bureau Parcival. Het incidenteel uitnodigen van “belangrijke anderen” behoort in overleg tot de mogelijkheden. Over de opdrachten en vorderingen overleg ik regelmatig met de leidinggevende, waarbij ik de privacy van de werknemer respecteer. Eveneens wordt met de werknemer en leidinggevende geëvalueerd of we nog op het goede spoor zitten. Hiervan kan schriftelijk verslag worden gedaan.

Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek en eindverslag.

Wilt u de situatie van een medewerker vrijblijvend bespreken, of heeft u andere vragen. Neem dan contact op:

per e-mail:
per telefoon:     06 – 81 86 93 37.

Ik sta u graag te woord.

Image
Image
Allard van den Brink

psycholoog
relatietherapeut

Bureau Parcival
Winterkoning 13
7423 DL Deventer

06 - 81 86 93 37