Image
Allard van den Brink

psycholoog
relatietherapeut

Bureau Parcival
Winterkoning 13
7423 DL Deventer

06 - 81 86 93 37

Image

coaching

Heeft u een medewerker die u graag extra vaardigheden of ondersteuning zou willen geven, en wilt u dit overlaten aan een ter zake deskundige professional? U kunt hiervoor terecht bij Bureau Parcival.

Bureau Parcival kan uw medewerker coachen op de volgende vaardigheden:

 • scheiden van werk en privé
 • timemanagement
 • sociale vaardigheden
 • omgaan met conflicten
 • omgaan met perfectionisme / een matig zelfvertrouwen
 • omgaan met grenzen
 • assertiviteit

Bureau Parcival kan uw medewerker ook ondersteunen bij psychische problematiek in de privésfeer, zoals:

 • scheiding
 • omgang met kinderen, partner of ouders
 • rouwbegeleiding
 • een veranderde gezondheid

Doel van de coaching is een verbetering van vaardigheden of vermindering van afleidende stressbronnen in de privésfeer, waardoor uw medewerker beter in staat is zijn taken uit te voeren. Visie is dat vaardigheden zoveel mogelijk geoefend moeten worden waar ze nodig zijn, meestal op de werkvloer. Bureau Parcival werkt hiervoor met huiswerkopdrachten waarbij ik zo nodig de leidinggevende inlicht. Bij de vermindering van privéproblematiek is het doel het binnen korte tijd hanteerbaar maken van klachten waardoor uw medewerker op het werk kan blijven functioneren. Blijkt de problematiek van uw medewerker niet binnen afzienbare tijd hanteerbaar te maken dan beëindig ik in overleg het traject en begeleid ik uw medewerker richting hulp bij passende gezondheidszorg.

Ieder coachingstraject start met een intake. De intake bestaat uit vragenlijsten (over klachten en persoonlijkheid), een intakegesprek en zo nodig overleg met de leidinggevende. De intake wordt beschreven in een intakeverslag. Om redenen van privacy geef ik aan de opdrachtgever niet meer persoonlijke informatie dan die welke bekend is. Verder staan in het verslag beschreven de doelen waaraan gewerkt wordt, de termijn waarop verwacht wordt deze doelen te bereiken en de hiervoor benodigde begeleidingsuren. Het verslag wordt vergezeld van een offerte voor het coachingstraject. Als uw werknemer dit wenst kan aan de intake een kennismakingsgesprek vooraf gaan.

Tijdens het coachingstraject werk ik aan de gestelde doelen, zowel in de coachingsgesprekken als op de werkvloer met daarop toegespitste opdrachten. Is het doel het hanteerbaar maken van privéproblematiek dan pas ik de opdrachten hierop aan. Het incidenteel uitnodigen van “belangrijke anderen” behoort in overleg tot de mogelijkheden. Over de opdrachten en vorderingen overleg ik regelmatig met de leidinggevende, waarbij ik de privacy van de werknemer respecteer. Eveneens wordt met de werknemer en leidinggevende geëvalueerd of we nog op het goede spoor zitten. Hiervan kan schriftelijk verslag worden gedaan.

Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek en eindverslag.

Wilt u de situatie van uw medewerker vrijblijvend bespreken, of heeft u andere vragen. Neem dan contact op:

per e-mail: ,
per telefoon:     06 – 81 86 93 37.

Ik sta u graag te woord.

Image
Image
Allard van den Brink

psycholoog
relatietherapeut

Bureau Parcival
Winterkoning 13
7423 DL Deventer

06 - 81 86 93 37